Analiza argumentów za i przeciwko uczestnictwu w unii monetarnej w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych

  1. Rafał Riedel

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie oraz omówienie argumentów za i przeciw członkostwu w unii monetarnej w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych. Supranacjonalizacja polityki monetarnej niesie z sobą poważne implikacje natury politycznej i gospodarczej, które z kolei podlegają ocenom i interpretacjom z różnych punktów widzenia. Niejednoznaczność tej debaty jest naturalnym stymulatorem refl eksji, w tym refl eksji naukowej, która powinna być podejmowana na rzecz lepszego zrozumienia konsekwencji uczestnictwa w unii walutowej, jak również zalet i wad pozostawania poza nią. Debata na temat zasadności uczestnictwa w unii walutowej budzi kontrowersje nie tylko wśród kandydatów do członkostwa w niej, lecz także wśród tych, którzy już w niej uczestniczą. Dodatkowo kryzys gospodarczy, jaki dotknął Europę, uwypuklił pewne cechy unii walutowej, a następnie zmodyfikował określone aspekty jej funkcjonowania, dodatkowo komplikując obraz całości.Analysis of the arguments for and against participation in a monetary union in the light of the optimum currency areas theory


The objective of the paper is to look at the major claims for and against participation in a monetary union in the light of the optimum currency areas theory. Th e supranationalisation of the decision making in the monetary policy brings about serious economic and political consequences — which are evaluated in an extremely different manner by various actors. Taking into account these ambiguities, the above mentioned dilemma needs to be addressed by scholarly reflection.

Download article

This article

Rocznik Europeistyczny

1, 2015

Pages from 161 to 179

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout