Rola Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej według partii eurosceptycznych — nowy wymiar wspólnoty?

  1. Filip Tereszkiewicz

Abstract

W artykule zostało omówione podejście partii eurosceptycznych, których członkowie zasiadają w Parlamencie Europejskim VIII kadencji, do kwestii polityki zagranicznej, a także ich wizja miejsca Unii w nowym układzie międzynarodowym. Autor prezentuje elementy łączące te ugrupowania (stosunek do USA, Rosji, NATO, imigracji) oraz obszary, które według nich mogłyby nadal być realizowane w ramach ogólnoeuropejskiej współpracy (polityka współpracy rozwojowej, polityka klimatyczna). Na koniec została zaprezentowana wizja „eurosceptycznej tożsamości europejskiej”, która może stanowić podstawę do szukania roli, którą mniej lub bardziej zjednoczona Europa mogłaby odgrywać w nowym ładzie międzynarodowym w przypadku wzrastającego poparcia społecznego dla ugrupowań eurosceptycznych.


The role of the European Union in the international arena by the Eurosceptic parties: A new dimension of the community?


A Eurosceptical attitude towards EU foreign affairs and an EU position in a new international order is presented in the paper. The author concentrates on Eurosceptic parties whose members are sitting in the European Parliament 8th term. Elements which are common for these politicians are described (the attitude toward US, Russia, NATO and immigration). Activities which, in the opinion of the Eurosceptic MEP, could be conducted in the framework of the European cooperation are identified (development assistance, environmental policy). At the end we are presented with a “Eurosceptical European identity”, which could be a basis for the international activity of the more or less integrated Europe.

 

Download article

This article

Rocznik Europeistyczny

2, 2016

Pages from 101 to 117

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout