Rocznik Europeistyczny

3, 2017

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Piotr Grabowiec)

Słowo od redakcji
(Paweł Turczyński, Rafał Juchnowski)

Unia Europejska — federacja czy imperium?
(Jacek Czaputowicz)

More >

2, 2016

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Zamiast wstępu
(Wiesław Bokajło)

The financial instrument of the Innovation Union — Horizon 2020
(Zdzisław W. Puślecki)

Determinanty zadłużenia gospodarstw domowych w wybranych państwach strefy e...
(Barbara Panciszko)

More >

1, 2015

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Wiesław Bokajło)

Od prawa naturalnego do praw człowieka. Ewolucja idei praw naturalnych w eu...
(Arkadiusz Barut)

Bezrobocie wśród młodzieży: znaczenie działalności Europejskiego Funduszu S...
(Marcin Roman Czubala)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout